Wij zijn een inkomensgerelateerde crèche, dit betekent dat het te betalen bedrag voor een opvangdag in Het Elfennestje berekend wordt a.d.h.v het inkomen dat vermeld staat op het aanslagbiljet. Hiervoor moeten jullie als ouders een attest inkomenstarief aanvragen op de website van Kind en Gezin.

Hierover vindt u op https://mijn.kindengezin.be alle nodige info terug.
image-39244-elfje08v02.jpg?1446653222123