Kinderen van nu vormen de toekomst van morgen. Medewerkers van Het Elfennestje engageren zich om uw kind te helpen bij zijn / haar totale ontwikkeling. We staan open voor de eigen mening / inbreng van elk kind en proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Toch heeft een kind nood aan duidelijke grenzen en structuur. Daarom zal elke dag volgens een bepaald patroon verlopen. Zo zal uw kind leren wat wel en niet mag, uiteraard op een pedagogisch verantwoorde manier.

Een kind leert door dingen zelf uit te testen. We zullen hen daartoe zoveel mogelijk proberen te stimuleren. We willen uw kind opmerkzaam maken voor het leven rondom hem / haar. Dit zowel van de mooie dingen, maar ook van mogelijke gevaren. Elk kind is uniek en speciaal en we zullen elk kind evenveel liefde en aandacht geven.
Our Team